Máte odvahu podívat se sami sobě do očí?


aneb 3 nejednodušší kroky jak získat zpátky své sebevědomí

Všichni občas zažívají období, kdy se jim nedaří. Tyto momenty nás vyčerpávají a pokud člověk nemá dostatek sebevědomí a neví, co chce, dokáže mu to opravdu vybrat velkou částku z citového konta. Existuje spousta článků na téma jak si zvýšit sebevědomí, ale nenašel jsem konkrétní kroky, které k tomu napomůžou. Proto jsem se rozhodl vypsat konkrétní kroky, které pomohli mě, aby je dokázal udělat kdokoliv, třeba i vy.

Psal jsem o citovém kontě. Pro jednoduchost si můžete představit konto, které máte v bance, spořící nebo-li běžný účet. Děláte transakce, vklady a výběry. Velmi podobné to je i s citovým kontem.

Výběry z citového konta uskutečňujeme například když lžeme, když nejsme k někomu upřímní, zanedbáváme sami sebe, nedodržíme slib, nejsme poctivý, když ztrácíme směr… Naopak, vkládat na účet můžeme třeba dobrým skutkem. Tím, že dodržíme sliby, které jsme dali sobě nebo někomu, na kom nám záleží. Tím, že si najdeme čas na sebe a poznáváme sebe sama.

 

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu.
* Emerson

 

Každý touží po štěstí a po druhé polovičce. Po lidech, na které se může spolehnout. Můžete si dát velký cíl a snažit se změnit svět. Nepůjde to. Tak si můžete dát menší cíl a snažit se změnit své okolí. Nepůjde to. Protože jediný, co můžete změnit jste jenom Vy! Proto začínejte u sebe. Vy jste středem Vašeho vesmíru. Nemyslím egoistický přístup, vidět jenom sebe. Mám namysli zdravě milovat sebe sama. Pokud člověk opravdu touží po štěstí, musí se tohle naučit.

 

V Palestině jsou dvě moře. Jedno je plné průzračné vody a hemží se to v něm rybami. Na jeho březích se rozkládají zelené háje. Stromy sklánějí větve nad hladinu a žíznivé kořeny se natahují do jeho životodárných vod.

…řeka Jordán napájí toto moře jiskřivou a průzračnou vodou z hor, která se třpytí v paprscích slunce. Všechno se zde na člověka jenom směje. Lidé si zde stavějí obydlí a ptáci budují hnízda. Všechna živá stvoření jsou tu šťastnější a spokojenější už jenom proto, že mohou žít právě tady.

Řeka Jordán odtud pokračuje dál na jih do druhého moře.

Tady už nečeří hladinu rybí hejna, vzduchem se nenese slabý šelest pobřežního rostlinstva, neozývá se ptačí zpěv ani nezní dětský smích. Poutnici se, pokud tady na ně nečeká něco neodkladného či naléhavého, raději ubírají jinou cestou. Vzduch nad hladinou visí těžce a nehybně. Vody se zde nenapije ani člověk, ani zvíře, ani pták.

Čím je způsoben tak nebetyčný rozdíl, proč se tato dvě sousedící moře od sebe tak neskonale liší? Vinou Jordánu to není, protože přivádí své vody do obou. Příčinou není ani odlišná kvalita půdy a podloží, ani charakter území nacházejícího se kolem obou vodních ploch.

Rozdíl je v tom, že Galilejským mořem Jordán protéká. Na každou kapku vody, která do něj přiteče, připadá jiná kapka, která ho opustí. Moře dává a přijímá.

Druhé moře si svou vodu žárlivě střeží. Marně bychom zde hledali jakýkoliv náznak ochoty velkodušně část vody přenechat někomu jinému. Moře si ponechává každou kapku vody, která do něj přiteče.

Galilejské moře dává, a proto žije. Druhé moře nedává nic. Je to Mrtvé moře.

Na světe, v němž žijeme, existují dva druhy lidí. Tak jako v Palestině existují dvě moře.

 

Když chceme rozdávát musíme nejdříve mít z čeho. Musíme mít přebytek na svém citovém kontě. Jak toho docílit? V jednoduchosti je kouzlo. Nemusíte dělat velké věci. I sportovci jako například J. Jágr říká, že tak dobrý je proto, protože každý den trénuje základy. Trénuje absolutně nejpodstatnější základy. Každý den. Bruslení, střelba, pády… Budovat můžete jenom na silných základech. Podívejme se společně jak můžete trénovat základy sebevědomí s výsledkem, který cítíte okamžitě:

1. Dodržujte to, co sobě slíbíte

A. Tři dny za sebou vstaňte v hodinu, kterou si předem určíte
B. Zvolte si jeden úkol, který je potřeba dneska udělat (vyprat prádlo, vyžehlit, umít okna, přečíst knihu do školy…). Rozhodněte se, kdy to uděláte a dodržte svůj slib a udělejte to.

2. Dělejte občas dobré skutky a projevy laskavosti

A. Někdy během dneška udělejte nějaký dobrý skutek (napište poděkování, pomozte mámě, nebo partnerovi). Udělejte něco pro někoho a nic zato nechtějte.
B. Pozdravte někoho na ulici a zeptejte se ho jak se mu daří, darujte kytku náhodné dívce nebo staré ženě…

3. Využívejte svůj talent

A. Napište si v čem jste dobří a co chcete letos rozvíjet. Popište i kroky, jež pro to uděláte.
B. Napište si vlastnosti, které na někom obdivujete nebo jaké vlastnosti byste chtěli mít. Popište i kroky, které pro to uděláte.
Napište mi svůj postup nebo přispějte svými zkušenostmi do komentářů. Popřípadě napište jak moc Vám tento článek pomohl.

Be part of the better world!

Facebook Comments

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *