9,9 % (583 135 lidí)
začátkem roku 2010 s počtem 91.189 volných pracovních pozic. Toto je míra nezaměstnanosti v České republice. Celkem 6,4 člověka na jednu pozici.

Koncem roku 2016 byla míra nezaměstnanosti v České republice pouhých 5,2 % (381 373 lidí) s počtem 132 500 volných pracovných pozic. Pouze 2,88 člověka na jednu pozici.

Ale, co když potřebujete kandidáta s konkrétním SŠ/VŠ ukončeným vzděláním? A pouze konkrétního směru? Potřebujete kandidáta s určitou praxí daného zaměření? Potřebujete, aby Váš kandidát zapadl do už vytvořeného týmu, jak věkem, tak osobností?  Kandidáta, který hledá novou příležitost. Jaká je pravděpodobnost, že v průměru 2,88 lidí najdete ideálního kandidáta? Většina firem má zkušenost se službami personálních agentur. Krok je to správný, ale klíčem je způsob jak agentura, s kterou spolupracujete, pro Vás vyhledává vhodné kandidáty. Způsobů je několik.

Outsourcing

  • Znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.

Recruitment (Experienced Hire)

  • Recruitment označuje v oboru HR nábor nových pracovníků do firmy. Agentura vyhledává kvalitní zaměstnance do stálého pracovního poměru podle představ klienta (budoucího zaměstnavatele). Ušetří tak klientovi čas a úsilí věnované výběrovému řízení. Profesionální konzultanti čerpají z široké databáze, opírají se o inzerci v tištěných i virtuálních médiích. Všichni uchazeči jsou osobně prověřeni a testováni. Obsazují se volná místa z celého spektra trhu práce, od dělnických pozic přes administrativu a střední management až po posty nejvyšší. Zacílení je na kandidáty, který aktivně hledají změnu. 

Headhunting (Executive Search)

  • Je termín označující přímé vyhledávání pracovníků pro vrcholovou pozici v organizaci veřejného sektoru nebo soukromé firmě. Oproti standardnímu výběrovému řízení, kdy firma zveřejní nabídku práce a přihlásit se může kdokoli, společnost naopak sama kontaktuje vybran profesionály s nabídkou spolupráce. To se děje prostřednictvím personalistů specializovaných personálních agentur (tzv. headhunteři), kteří přímo vyhledávají a oslovují potenciálního kandidáta. Headhunting může (měla by) využít jakákoli společnost nebo instituce, která potřebuje na klíčové místo dosadit tu správnou osobu. Výjimkou nejsou headhunteři a poradenské společnosti specializující se na konkrétní segment trhu, například dodávání kreativních lidí reklamním agenturám, hledání vědeckých pracovníků pro výzkumná zařízení nebo poskytování komplexního poradenství rodinným firmám. Ty totiž mohou například zjistit, že ne vždy je potomek nebo příbuzný tou nejlepší volbou při obsazování důležitých pozic nebo při rozhodování o nástupnictví. Zacílení je na kandidáty, který změnu nehledají.

Z toho vyplývá, že pokud hledáte náročnější pozici, tak Váš okruh potenciálních kandidátů je výrazně užší. Doporučuji proto mít partnera, který se specializuje také na Headhunting. Doslova Vám uloví nejvhodnějšího kandidáta, kteří novou kariéru aktivně nehledají. Personální agentura je významným a cenným partnerem jak pro Vaší společnost tak i pro kandidáty. Personalisté a Headhuntři jsou klíčem k úspěchu obou stran.

 

Zdroje

zaměstnanost: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/