Základy hospodaření


Zajištění současné životní úrovně, příjmů a majetku

POTŘEBA: V případě, že máte závazky ve formě hypotečného, spotřebitelského nebo jiného úvěru, popřípadě nebankovní půjčky, musíte myslet na to, že rezerva by měla zabezpečit tři měsíce fungování z 60% průměrného měsíčního příjmu. To je částka, kterou Vám vyplácí Váš zaměstnavatel v případě pracovní neschopnosti.

Pomůže Vám tento vzorec:

(běžné náklady) + (závazky) 0,6 x (průměrný měsíční příjem)

Pokud výsledek nevychází, znamená to, že v případě nemoci musíte čerpat z Vašich rezerv.

  • Pokud rezervy netvoříte, začněte ještě dnes.
  • Pokud nemáte práci na HPP, vytvořte si rezervu ve výši tří-násobku Vaší průměrné měsíční mzdy nebo alespoň tří-násobku vašich nákladů.
  • Pokud s vytvářením rezervy máte potíže, zabezpečte si životní pojištění. (Není myšleno úrazové pojištění. S tím Vám pomůže dobrý finanční poradce.) Taky můžete vzít přivýdělek a vygenerovat potřebnou částku extra mimo svůj pravidelný příjem.

Ochrana Vašeho nebo cizího majetku

Jedná se o extra výlohy, s kterými nemusíte počítat. Zejména se nejčastěji jedná o tyto případy:

  • požár
  • vytopení souseda
  • neuklizený chodník
  • pád stromu na cizí pozemek
  • útok psem
  • neúmyslné poškození majetku dítětem doma nebo v obchodě
  • mnoho dalších…

Pokud nemáte vytvořeny rezervy, nebo nechce čerpat z Vašeho fondu rezerv, toto riziko omezíte jednoduše pojistkou „na blbost“ od několika stovek ročně. S pojištěním Vašeho domova od několika pár tisíců ročně.